Szachy, zaliczane do sportów umysłowych, mają wiele walorów edukacyjnych. Unia Europejska doceniając wartość tego sportu, chce wprowadzić szachy do systemu oświaty państw edukacji. W Oświadczeniu Parlamentu Europejskiego zapisano, że szachy są sportem umysłowym dostępnym dla osób z każdej grupy społecznej, który może przyczynić się do rozwoju społecznego jednostki jak i do osiągnięcia integracji społecznej ogółu oraz mogą poprawić koncentracje dziecka bez względu na jego wiek.

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego wzywa państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu „Szachy w szkole”. Projekt ustawy sejmowej forsowano z inicjatywy grupy polskich parlamentarzystów. Uważano, że naukę mogliby prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i może wtedy nie trzeba byłoby wprowadzać odrębnego przedmiotu. Taki obowiązek wprowadzono już ponad 30 krajach, m. in. w Chinach i Rosji. Idea obowiązkowej nauki gry w szachy, pomimo mocnego wsparcia parlamentu europejskiego, w Polsce zapewne nie zostanie wprowadzona, lecz nie podaje on przyczyn tego stanu rzeczy.

Myślenie w grze w szachy jest sprawą nadrzędną i stanowi podstawę gry. Pomimo, iż szachiści poznają teorię otwarć szachowych, nie są w stanie nauczyć się na pamięć wszystkich możliwych wariantów gry. Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu dziecka. Z chwilą pójścia do szkoły rozpoczyna się nauka, która przybiera formę pracy umysłowej. Nowa sytuacja wiąże się z rozwojem procesu myślenia.

Na podstawie prac znanych psychologów zaproponowano ogólną definicję pojęcia myślenie. Uznano, że myślenie to zinternalizowana czynność wytwarzania i wyboru informacji, zachodząca w zasadzie w sytuacjach problemowych. Ponadto myślenie jest procesem poznawczym, w którym mózg wykorzystuje informację ze zmysłów, emocji i pamięci do tworzenia reprezentacji umysłowych, takich jak pojęcia, obrazy, schematy i skrypty, oraz do manipulowania nimi.

Załaduj więcej od Redaktor
Załaduj więcej w Edukacja

Dodaj komentarz

Sprawdź także

Remont mieszkania z ograniczonym budżetem

Chcesz odnowić swój dom, ale nie chcesz wydawać dużych pieniędzy? Jeśli nie masz pojęcia, …