Wycena nieruchomości jest bardzo częstym problemem podejmowania decyzji opartym od zróżnicowanych, niekonkretnych, niezbyt precyzyjnych danych oraz subiektywnych ocenach ludzi. Wkrada się tu wiele nieprecyzyjnych określeń i niepewności powodowanej różnymi czynnikami. Część z nich to specyfika wyceny nieruchomości, choćby teren dla jednego eksperta wartościowy, dla innego zupełnie bezużyteczny.

Podobne niepewności i nieprecyzyjne określenia, przy odpowiednich nakładach, można zbadać oraz zmierzyć, a następnie sformalizować w ramach klasycznej teorii prawdopodobieństwa. Zawsze jedna znajdzie się przypadek wykraczający poza wymierzone ramy. We wszystkich systemach, więc i podczas wyceny nieruchomości, biorą udział ludzie. Określający cechy, przekazujący informacje, podejmujący decyzje. Przez nich powstaje źródło niepewności wywołane ludzką psychiką.

Korzystając ze popularnych metod rozwiązywania takich problemów, często występuje utrata tej niepewności, a wraz z nią, dokładności wyniku. Żeby tego uniknąć zaczęto stosować metody zbiorów rozmytych, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe itp. Rozwiązanie problemu wyceny nieruchomości przy pomocy sieci neuronowych stosowano już wcześniej, a przynajmniej próbowano, jednakże problemem była tu niewystarczająca i wciąż zmieniająca się ilość informacji o nieruchomościach, jaka jest niezbędna do uczenia sieci. Metoda wyboru wielokryterialnego w warunkach niepewności rozmytej nie ma takich ograniczeń, gdyż skrajnym przypadku wystarczą jedynie informacje o dwóch innych już wycenionych nieruchomościach.

Załaduj więcej od Redaktor
Załaduj więcej w Mieszkanie
Komentowanie wyłączone

Sprawdź także

Tatuaż kruka

Kruk to majestatyczne stworzenie, które jest często przedstawiane we współczesnej kulturze…