Teksty popularnonaukowe

Naukowcy w czasie pisania swoich prac kierują się zawsze koniecznością przedstawienia rzetelnych faktów naukowych. Jednak pisanie tekstów popularnonaukowych wymaga od autorów specjalnego podejścia do przedstawianych wiadomości naukowych. Prace takie przeznaczone są dla osób interesujących się wiedzą naukową jednak niebędących specjalistami w danej dziedzinie. Informacje w takich pracach należy przedstawiać w sposób znacznie bardziej obrazowy niż w typowych tekstach naukowych. Ważne jest również, aby treści powierzyć osobie potrafiącej zawrzeć naukową wiedze w sposób czytelny dla osoby niebędącej naukowcem.

Pisanie artykułów tego rodzaju powierza się obecnie coraz częściej osobom, które są pasjonatami nauki a nie profesjonalnymi naukowcami. W takim przypadku tekst po napisaniu poddawany jest korekcie, którą przeprowadza naukowiec specjalizujący się w danej dziedzinie. Pozwala to uniknąć możliwych nieporozumień spowodowanych zbyt licznymi uogólnieniom. Dzięki temu pisma utrzymują wysoki stopień naukowej wiarygodności, a jednocześnie są zrozumiałe dla czytelników niewyspecjalizowanych w danej dziedzinie wiedzy. Połączenie naukowej wiarygodności ze zrozumiałym językiem jest podstawowym celem pism popularnonaukowych.

Pismo specjalistyczne

Czasopisma specjalizujące się w drukowaniu specjalistycznych materiałów naukowych zatrudniają redaktorów, posiadających odpowiednią wiedzę, pozwalającą na sprawdzenie poprawności podawanych wiadomości. W wielu przypadkach, pisanie treści specjalistycznych wymaga wiedzy, znacznie przekraczającej typową wiedze dziennikarską. Jednak tekst napisany przez specjalistów może być niezrozumiały nawet dla innych specjalistów, a prawie zawsze jest zbyt długi. Wymagane korekty wprowadzają zawodowi redaktorzy starając się pogodzić wymagania tekstów naukowych z ograniczeniami papierowego wydania.

Redagowanie treści specjalistycznych jest jednak obarczone pewnymi ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki tekstów specjalistycznych. Praktycznie nie można uniknąć stosowania wysoce hermetycznego słownictwa oraz schematów myślowych, które dla większości społeczeństwa są całkowicie niezrozumiałe. Osoby, których głównym zajęciem jest copywriting kierunkowy, mają problem z przedstawieniem swojej wiedzy w bardziej przystępny sposób. Jednak w ich środowisku jest to ogólnie przyjęty sposób przekazywania wiedzy, prowadzi to do utrwalenia wzorca postępowania i dalszego skomplikowanego pisania.

Załaduj więcej od Redaktor
Załaduj więcej w Edukacja

Dodaj komentarz

Sprawdź także

Remont mieszkania z ograniczonym budżetem

Chcesz odnowić swój dom, ale nie chcesz wydawać dużych pieniędzy? Jeśli nie masz pojęcia, …