Marketing to ciężki kawałek chleba. W przypadku marek lub produktów typowo polskich lub typowo zagranicznych klienci etnocentryczni oraz nieetnocentryczni dokonują łatwej kategoryzacji oraz przewidywalnych wyborów.

Natomiast w sytuacji marek o niejasnej przynależności osoby muszą dokonywać o wiele trudniejszych kategoryzacji. Stanowi to dylemat, którego rozstrzygnięcie wymaga odpowiedniej wiedzy i informacji. Jedną ze zmiennych osobowościowych, która istotnie wpływa na sposób nabywania i przetwarzania informacji przez człowieka jest „poczucie umiejscowienia kontroli”. Można sądzić, że istnieją różnice w dokonywaniu kategoryzacji oraz w konsekwencji w preferencjach marek produktów, których przynależność nie jest jasno ustalona, wśród osób etnocentrycznych i nieetnocentrycznych z wewnętrznym i zewnętrznym poczuciem kontroli. Więcej na temat marketingu możesz znaleźć na stronie Pozycjonowanie Bydgoszcz.

Ustalenie ewentualnych prawidłowości w tym zakresie pozwoliłoby odpowiedzieć na kilka ważnych, z punktu widzenia marketingowców, pytań: czy producentom polskim w walce o krajowy rynek opłacałoby się podtrzymywać „polski” wizerunek firmy czy nadawać mu pewne cechy produktów zagranicznych?

Przeciwnie, czy wchodzącym na nasz rynek firmom zachodnim korzystniej byłoby utrzymać zachodni wizerunek czy „rozmywać” go w kierunku „polski”. I wreszcie czy firmy o nieokreślonej (w postrzeganiu klientów) przynależności powinny tę przynależność specyfikować, a jeśli tak, to w którym kierunku wymiaru zagraniczny – polski. Odpowiedź na te pytania miałaby ważny wpływ na konstrukcje odpowiedniej strategii marketingowej firmy gwarantującej jej odpowiednią pozycję na rynku.

  • Odzież wojskowa – dlaczego warto ją mieć?

    Choć do wojska niewielu garnie się na własne życzenie, odzież wojskowa cieszy się niesłabn…
  • Alergia na jad owadów

    Alergia uznawana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Nie ma przyjemnych chorób, jedna…
  • Czym jest thalasoterapia?

    Chętnie jeździmy nad morze, nawet nasz krajowy Bałtyk. Nie wszyscy jednak mają świadomość …
Załaduj więcej od Redaktor
Załaduj więcej w Technologie
Komentowanie wyłączone

Sprawdź także

Odzież wojskowa – dlaczego warto ją mieć?

Choć do wojska niewielu garnie się na własne życzenie, odzież wojskowa cieszy się niesłabn…